Politique de confidentialité

Politique de confidentialité

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De administratie van Domaine d’Ibrahim kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Domaine d’Ibrahim, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, op de website, aan de administratie van Domaine d’Ibrahim verstrekt. De administratie van Domaine d’Ibrahim kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Wanneer, waar en met hoeveel personen U een woning huurt.

Waarom Domaine d’Ibrahim gegevens nodig heeft

Domaine d’Ibrahim verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de administratie van Domaine d’Ibrahim uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de verhuur van een vakantiewoning.

Hoe lang Domaine d’Ibrahim gegevens bewaart

De administratie van Domaine d’Ibrahim bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De administratie van Domaine d’Ibrahim verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen. De administratie van Domaine d’Ibrahim zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De administratie van Domaine d’Ibrahim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te bewaken dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de administratie van Domaine d’Ibrahim verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de administratie van Domaine d’Ibrahim via mail of telefonisch.

Contactgegevens

www.domainedibrahim.com is een website van Domaine d’Ibrahim.
De administratie van Domaine d’Ibrahim is als volgt te bereiken:
Postadres: Beskensstraat 101, 3520 te Zonhoven
Telefoon: +32 475 95 43 37
E-mailadres: info@domainedibrahim.com

Domaine d'Ibrahim
EUR / MAD ?

FR – Ce site gère les réservations en Euro.
Si vous préférez payer en Dirham marocain, rendez-vous sur notre site MAD

NL – Deze website handelt de reservaties af in Euro
Betaalt u liever in Marokkaanse Dirham, ga dan naar onze MAD-site

EN – This website handles reservations in Euro
If you prefer to pay in Moroccan Dirham, go to our MAD site